Consell Comarcal de l'Alt Penedès

escut
 • Codi oficial estadístic: 8100380001
 • Adreça: Hermenegild Clascar, 1-3
 • Codi postal i localitat: 08720 Vilafranca del Penedès
 • Comarca: Alt Penedès
 • Població 2018: 108.122
 • Telèfon: 93-8900000
 • Fax: 93-8906980
 • NIF: P5800013D
 • President: Il·lm. Sr. Xavier Lluch Llopart
 • Gerent: Sr. Francesc Rossell Bascompte
 • Adreça electrònica: ccapenedes@ccapenedes.cat
 • Web: http://www.ccapenedes.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat