Consell Comarcal de l'Alt Empordà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: faixat d'or i de gules; la bordura componada d'or i de gules. Per timbre una corona mural de comarca.
Data d'aprovació: 01-SEP-00
Data de publicació en el DOGC: 19-SEP-00
DOGC núm.: 3228
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, amb sis faixes alternades, tres de grogues i tres de vermelles; tot el conjunt emmarcat per una bordura de trenta-sis peces quadrades, grogues i vermelles.
Data d'aprovació: 10-DES-01
Data de publicació en el DOGC: 04-GEN-02
DOGC núm.: 3546
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: Símbol de forma quadrada que conté els elements més característics de la comarca. En primer terme, i al costat esquerre, una olivera amb el troc marró i les fulles verdes, rivetada de blanc. En segon terme, i al costat dret, el mar, la muntanya i el cel de color blau, la terra de color groc i la tramuntana, simbolitzada per un núvol arrufat de color blanc, situada sobre la muntanya. Tot el conjunt queda emmarcat pel nom "Consell Comarcal" de color marró i "de l'Alt Empordà" de color verd.
Data d'aprovació: 19-JUN-01
Data de publicació en el DOGC: 05-JUL-01
DOGC núm.: 3424
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat