Consell Comarcal de l'Alt Empordà

escut
 • Codi oficial estadístic: 8100220002
 • Adreça: Nou, 48
 • Codi postal i localitat: 17600 Figueres
 • Comarca: Alt Empordà
 • Població 2018: 140.569
 • Telèfon: 972503088
 • Fax: 972505681
 • NIF: P6700008C
 • Presidenta: Il.lma. Sra. Sònia Martínez Juli
 • Gerent: Sr. Josep Maria Marcé Company
 • Adreça electrònica: secretaria@altemporda.org
 • Web: http://www.altemporda.org/
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat