Consell Comarcal de l'Alt Camp

escut
 • Codi oficial estadístic: 8100170005
 • Adreça: C/ de Mossèn Martí, 3
 • Codi postal i localitat: 43800 Valls
 • Comarca: Alt Camp
 • Població 2018: 44.065
 • Telèfon: 977608560
 • Fax: 977613071
 • NIF: P9300005G
 • President: Il·lm. Sr. Joan Maria Sanahuja Segú
 • Gerent: Sra. Maria Balmanya Miró
 • Adreça electrònica: consell@altcamp.cat
 • Web: http://www.altcamp.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat