Patronat Intercomarcal Turisme Terres de Lleida

  • Codi oficial estadístic: 8002553031
  • Adreça: Rambla Ferran, 18, 3r.
  • Codi postal i localitat: 25007 Lleida
  • Comarca: Segrià
  • Telèfon: 973-245408
  • Fax: 973-245558
  • NIF: G25228180
  • President: Il.lm. Sr. Joan Reñé Huguet
  • Tipus d'ens: Organisme Autònom
  • Ens del què depèn: Diputació de Lleida
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat