Diputació de Girona


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, quatre pals de gules amb un escussó caironat vairat d'argent i de gules, la bordura quarterada en sautor de gules i d'or. Per timbre, una corona mural de província.
Data d'aprovació: 21-FEB-01
Data de publicació en el DOGC: 08-MAR-01
DOGC núm.: 3343
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat