Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem

escut
  • Codi oficial estadístic: 7007220002
  • Adreça: Jacint Verdaguer, 23
  • Codi postal i localitat: 43510 Bítem
  • Comarca: Baix Ebre
  • Població 2011: 1.185
  • NIF: P4300081I
  • Presidenta: Sra. Lourdes Domènech i Mauri
  • Adreça electrònica: bitem@tortosa.cat
  • Ens del què depèn: Ajuntament de Tortosa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat