Entitat Municipal Descentralitzada de Gausac

escut
 • Codi oficial estadístic: 7002570005
 • Adreça: Sarriulèra, 2 - Ajuntament Vielha e Mitjaran
 • Codi postal i localitat: 25530 Vielha
 • Comarca: Aran
 • Població 2011: 598
 • Telèfon: 973-640018
 • Fax: 973-640537
 • NIF: P2512500F
 • President: Sr. Jesús Ordóñez Jaquet
 • Adreça electrònica: info@vielha-mijaran.org
 • Ens del què depèn: Ajuntament de Vielha e Mijaran
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat