Entitat Municipal Descentralitzada de Casau


Composició del Ple

Partit políticInformació
UA-PSC-CPNom: Joan Berdie Peguera
Càrrec: President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Aran
Municipi que representa:
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat