Entitat Municipal Descentralitzada d'Arròs e Vila

escut
 • Codi oficial estadístic: 7000860009
 • Adreça: Sarriulèra, 2 - Ajuntament Vielha e Mitjaran
 • Codi postal i localitat: 25530 Vielha
 • Comarca: Aran
 • Població 2011: 105
 • Telèfon: 973-640018
 • Fax: 973-640537
 • NIF: P2503700C
 • President: Sr. Borja Bernadets Coyo
 • Adreça electrònica: juanjocda@gmail.com
 • Ens del què depèn: Ajuntament de Vielha e Mijaran
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat