Ajuntament de Salou


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un vaixell d'or envelat d'or amb 4 pals de gules, acompanyat al cap d'una torre d'argent oberta. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 18-JUN-91
Data de publicació en el DOGC: 08-JUL-91
DOGC núm.: 1464
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blava, amb una faixa groga de gruix 1/6 de l'alçària del drap, centrada en el terç inferior de l'ensenya, i amb la torre blanca de l'escut d'altura 2/5 de la del drap, centrada en el primer terç.
Data d'aprovació: 09-OCT-92
Data de publicació en el DOGC: 23-OCT-92
DOGC núm.: 1660
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat