Ajuntament de Deltebre


Composició del Ple

Partit políticInformació
ED - JUNTSNom: LLUÍS SOLER I PANISELLO
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
ED -JUNTNom: M. ELISABETH TOMÀS I FRANCH
Càrrec: 1a tinent d'alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Hisenda-Gestió interna-Relacions Institucionals
ED -JUNTNom: CARLOS SERRA I VENTURA
Càrrec: 2n tinent d'alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Comunicacions-Fires-Ensenyament
ED -JUNTNom: FRANCISCO CASTRO I CASANOVA
Càrrec: 3r tinent d'alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Gestió Territorial i ciutadania-Seguretat
ED -JUNTNom: ROBERT BERTOMEU I CALLAU
Càrrec: 4r tinent d'alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Sector Primari-Esport-Benestar
ED -JUNTNom: ANNA GIMÉNEZ I URIBE
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Foment Cultural-Igualtat i gènere
ED -JUNTNom: LLUÏSA VENTURA I GALIANO
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Serveia les persones-Protocol
ED -JUNTNom: ÍNGRID SANTIAGO I CASANOVA
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Personal-Acció Comercial
ED -JUNTNom: JOAN LUCAS I BO
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Imatge de poble-Polítiques ambientals-Platges
ED -JUNTNom: CARME FRANCH I TOMÀS
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Festes-Equipaments-Actes
ED -JUNTNom: ANDREU CURTO I CASTELLS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Participació ciutadana-Transparència-Joventut
MD -ERC -AMNom: JOAN ALGINET I ALIAU
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
MD -ERC -AMNom: LAURA FABRA I VERGE
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
MD -ERC -AMNom: RAFAEL FLORES I ANDREU
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
MD -ERC -AMNom: VANESSA CALLAU I MIÑARRO
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
MD -ERC -AMNom: JUAN CARLOS BEL I CARBÓ
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
SD-CPNom: ALEIX FERRÉ RIBES
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat