Ajuntament de Vilalba dels Arcs


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, una muralla de 2 torres oberta d'argent acompanyada al cap d'una estrella de 8 puntes d'argent i sostinguda sobre un peu de gules amb una creu plena d'argent. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 15-OCT-99
Data de publicació en el DOGC: 03-NOV-99
DOGC núm.: 3007
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat