Ajuntament de Valls


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, una faixa d'argent. Per timbre, una corona mural de ciutat.
Data d'aprovació: 12-MAI-83
Data de publicació en el DOGC: 06-JUL-83
DOGC núm.: 342
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat