Ajuntament de Valls

escut
 • Codi oficial estadístic: 4316130008
 • Adreça: Pl. Blat, 1
 • Codi postal i localitat: 43800 Valls
 • Comarca: Alt Camp
 • Població 2018: 24.156
 • Telèfon: 977-601050
 • Fax: 977-601097
 • NIF: P4316300E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Dolors Farré Cuadras
 • Adreça electrònica: ajuntament@valls.cat
 • Web: http://www.valls.cat
 • Horari d'atencio: Tots els dies de 8 a 15; dm i dj de 17,30 a 20
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat