Progrés Selvatà, Societat Limitada Municipal (PROSEL, SL MUNICIPAL)

  • Codi oficial estadístic: 4314575017
  • Adreça: Plaça Major, 4
  • Codi postal i localitat: 43470 La Selva del Camp
  • Comarca: Baix Camp
  • NIF: B43532993
  • President: Sr. Jordi Vinyals Nogués
  • Tipus d'ens: Societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local
  • Ens del què depèn: Ajuntament de la Selva del Camp
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat