Ajuntament de Pradell de la Teixeta


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: Maria Mar Amorós Mas
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Priorat
Àrea: Urbanisme i Habitatge, Recursos Humans, Hisenda, Protecció Civil
CiUNom: LOURDES ALUJA MATAS (INDEPENDENT)
Càrrec: 1a. tinenta d'alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Priorat
Àrea: Cultura i Festes, Educació, Promoció Econòmica
CiUNom: MARIA ANTONIA CABRE BARBERA (INDEPENDENT)
Càrrec: 2a. tinenta d'alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Priorat
Àrea: Atenció Ciutadana, Serveis Socials, Salut - Tresorera
CiUNom: GERARD CABRE VAQUE (INDEPENDENT)
Càrrec: 3r. tinent d'alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Priorat
Àrea: medi Ambient i Entorn, Joventut, Esports
UMdCNom: FRANCESC SANS VIVES
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Priorat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat