Ajuntament de Pradell de la Teixeta

escut
 • Codi oficial estadístic: 4311530008
 • Adreça: Dalt, 19
 • Codi postal i localitat: 43774 Pradell de la Teixeta
 • Comarca: Priorat
 • Població 2018: 159
 • Telèfon: 977-828004
 • Fax: 977-828200
 • NIF: P4311700A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Lourdes Aluja Matas
 • Adreça electrònica: aj.pradell@altanet.org
 • Web: http://www.pradelldelateixeta.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat