Ajuntament del Pont d'Armentera


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un pont d'or de 3 ulls sobremuntat d'una creu patent d'or i acostat de 2 bàculs d'abat d'or en pal. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 06-AGO-01
Data de publicació en el DOGC: 25-SEP-01
DOGC núm.: 3479
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blau clar, amb el pont de tres ulls groc de l'escut, d'alçària 5/12 de la del drap i amplària 4/9 de la llargària del mateix drap, posat al centre i a 1/6 de la vora inferior; amb una creu grega patent, també groga, d'alçària 1/6 de la del drap, posada al centre i a 1/8 de la vora superior, i amb dos pals igualment grocs, cadascun de gruix 1/18, posats, un a 1/9 de la vora de l'asta, i l'altre, a 1/9 de la del vol.
Data d'aprovació: 16-SEP-05
Data de publicació en el DOGC: 20-OCT-05
DOGC núm.: 4493
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat