Ajuntament de Passanant i Belltall


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, un castell de gules obert sobremuntat d'una rodella de gules amb una creu de Malta i acostat de 2 cérvols de gules. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 26-MAR-97
Data de publicació en el DOGC: 21-ABR-97
DOGC núm.: 2375
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb el segon terç vertical vermell, carregat amb una creu de Malta blanca, d'amplària 1/5 de la llargària del drap, al centre, i amb els altres dos terços amb una faixa abscissa vermella, d'alçària 3/20 de la del drap i llargària 1/5 de a del mateix drap, al centre.
Data d'aprovació: 24-MAR-06
Data de publicació en el DOGC: 21-ABR-06
DOGC núm.: 4618
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat