Ajuntament del Morell


Composició del Ple

Partit políticInformació
JUNTSNom: ELOI CALBET FERRAN
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Hisenda; Urbanisme; Comunicació; Protecció Civil; Noves Tecnologies; Participació Ciutadana
JUNTSNom: MARIA JESÚS VALDOSERA GASULL
Càrrec: Tinenta d'alcalde 1a
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Festes, Benestar Social i Gent Gran; Sanitat
JUNTSNom: JUDIT FERNÁNDEZ LLERENA
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Esports; Patrimoni; Granja i Francolí
JUNTSNom: MÒNICA CASAS SALVADÓ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Promoció Econòmica; Empresa; Ocupació i Formació; Cultura
#COMPARTIM-AMNom: RAMON MANYÉ SARDÀ
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea:
#COMPARTIM-AMNom: TERESA BOLAÑO GUIVERNAU
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea:
#COMPARTIM-AMNom: ALBERT ROIG ROVIRA
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea:
ANom: PEDRO DOMINGO SEGARRA
Càrrec: Tinent d'alcalde 2n
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Parcs i Jardins; Via pública; Neteja Viària i Recollida Residus; Serveis Interns i RRHH; Agricultura
ANom: ROSA MARIA SANCHEZ PEREZ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Ensenyament; Joventut; Igualtat, Protocol; Medi Ambient
CsNom: FRANCISCO GERARDO PALMA JIMÉNEZ
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea:
PSC-CPNom: ALBERTO ORTEGA ROYO
Càrrec: Tinent d'alcalde 3r
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Tarragonès
Àrea: Seguretat Ciutadana; Entitats i Associacions
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat