Ajuntament del Morell


Composició del Ple

Partit políticInformació
JUNTSNom: ELOI CALBET FERRAN
Càrrec: CANDIDAT ELECTE
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
JUNTSNom: MARIA JESÚS VALDOSERA GASULL
Càrrec: CANDIDATA ELECTA
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
JUNTSNom: JUDIT FERNÁNDEZ LLERENA
Càrrec: CANDIDATA ELECTA
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
JUNTSNom: MÒNICA CASAS SALVADÓ
Càrrec: CANDIDATA ELECTA
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
#COMPARTIM-AMNom: RAMON MANYÉ SARDÀ
Càrrec: CANDIDAT ELECTE
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
#COMPARTIM-AMNom: TERESA BOLAÑO GUIVERNAU
Càrrec: CANDIDATA ELECTA
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
#COMPARTIM-AMNom: ALBERT ROIG ROVIRA
Càrrec: CANDIDAT ELECTE
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
ANom: PEDRO DOMINGO SEGARRA
Càrrec: CANDIDAT ELECTE
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
ANom: ROSA MARIA SANCHEZ PEREZ
Càrrec: CANDIDATA ELECTA
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
CsNom: FRANCISCO GERARDO PALMA JIMÉNEZ
Càrrec: CANDIDAT ELECTE
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
PSC-CPNom: ALBERTO ORTEGA ROYO
Càrrec: CANDIDAT ELECTE
Nomenament:
Comarca: Tarragonès
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat