Ajuntament d'Horta de Sant Joan


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una figuera d'argent; el peu d'argent, una creu plena patent de gules. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 13-MAR-00
Data de publicació en el DOGC: 03-ABR-00
DOGC núm.: 3112
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd fosc en els dos primers terços verticals, amb una fulla de figuera blanca, d'alçària 13/15 de la del drap, i amplària 5/9 de la llargària del mateix drap, al centre; i blanca en l'últim terç, amb la creu plena patent i curvilínica vermella de l'escut, de gruix 1/6 de l'alçària del drap als extrems i 1/10 al centre.
Data d'aprovació: 15-SEP-04
Data de publicació en el DOGC: 30-SEP-04
DOGC núm.: 4229
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat