Ajuntament d'Horta de Sant Joan


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: Joaquim Ferràs Prats
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
CiUNom: ROSANNA REL I AGUILAR (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
CiUNom: JORDI ANTOLÍ I ANDREU
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
CiUNom: RICARD JOAN GRAU I RALLO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
CiUNom: MARIA MERCÈ MULET GRIELL
Càrrec: Regidora
Nomenament: 05-04-2017
Comarca: Terra Alta
Àrea:
PPNom: JOSÉ ANTOLÍ BADIA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
PPNom: JOSÉ SABATÉ CAPAFONS (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
Més - AMNom: ALBERT FABREGAT SAMPER
Càrrec: Regidor
Nomenament: 25-06-2018
Comarca: Terra Alta
Àrea:
Més - AMNom: JORDI MARTÍN I CUELLO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Terra Alta
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat