Ajuntament d'Horta de Sant Joan

escut
 • Codi oficial estadístic: 4307120002
 • Adreça: Pl. Església, 3
 • Codi postal i localitat: 43596 Horta de Sant Joan
 • Comarca: Terra Alta
 • Població 2018: 1.146
 • Telèfon: 977-435005
 • Fax: 977-435407
 • NIF: P4307200H
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joaquim Ferràs Prats
 • Adreça electrònica: aj.horta@altanet.org
 • Web: http://www.hortanet.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat