Ajuntament de Constantí


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, un emperador romà muntat a un cavall passant, coronat de llorer, portant un mantell i agafant un ceptre amb la mà dreta tot d'or. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 21-MAR-85
Data de publicació en el DOGC: 19-JUN-85
DOGC núm.: 552
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb una corona de llo-rer d'estil romà de color groc, inscrita en una circumferència imaginària situada en el mig del drap, i de diàmetre de 5/9 de l'alt.
Data d'aprovació: 16-JUN-95
Data de publicació en el DOGC: 03-JUL-95
DOGC núm.: 2070
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat