OAL Escola Municipal de Música de Cambrils

  • Codi oficial estadístic: 4303853010
  • Adreça: Plaça de l'Ajuntament, 4 Casa de la Vila
  • Codi postal i localitat: 43850 Cambrils
  • Comarca: Baix Camp
  • Telèfon: 977-794579
  • Fax: 977-794579
  • NIF: P9303802D
  • Presidenta: Il·lma. Sra. Vacant
  • Tipus d'ens: Organisme Autònom
  • Ens del què depèn: Ajuntament de Cambrils
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat