Ajuntament de Cambrils

escut
 • Codi oficial estadístic: 4303850006
 • Adreça: Pl. de l'Ajuntament, 4
 • Codi postal i localitat: 43850 Cambrils
 • Comarca: Baix Camp
 • Població 2018: 33.362
 • Telèfon: 977-794579
 • Fax: 977-794572
 • NIF: P4303800I
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Camí Mendoza Mercè
 • Adreça electrònica: alc@cambrils.org
 • Web: http://www.cambrils.org
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat