Ajuntament de Bonastre


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: David Godall Sanroma
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Penedès
Àrea: Urbanisme i obres, Règim intern i contractació
CiUNom: GEMMA MARSAL GODALL
Càrrec: 1a. tinenta d'alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Penedès
Àrea: Ensenyament i formació, Comunicació i premsa, Seguretat ciutadana i, Cultura, festes i entitats
CiUNom: NARCIS BRUNELLS MERCADE
Càrrec: 2n. tinent d'alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Penedès
Àrea: Comerç i promoció econòmica, Turisme, Territori i medi ambient, Administració propera i noves tecnologies
CiUNom: JOSÉ ANGEL LAGARES AZCONA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 22-02-2016
Comarca: Baix Penedès
Àrea:
CiUNom: JOSE TORRUELLA FUSTE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Penedès
Àrea: Agricultura i ramaderia, Xarxa d'aigua i enllumenat, Camins i pagesia, Serveis i espais públics
PSC-CPNom: DAVID PULIDO GONZÁLEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Penedès
Àrea: Co-regidor adscrit a: Joventut i Esport, Gent gran i salut, Serveis socials i Ocupació
PSC-CPNom: SALVADOR CARDONA BALLESTER (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Penedès
Àrea: Co-regidor adscrit a: Comerç i promoció econòmica, Turisme, Territori i medi ambient, Economia i hisenda, Administració propera i noves tecnologies
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat