Ajuntament de Benifallet


Composició del Ple

Partit políticInformació
CPNom: MERCÈ PEDRET I RAMOS
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Hisenda-Personal-Governació-Salut
CPNom: SÍLVIA FOLQUÉ I BELTRAN
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
CPNom: ELIES ORTEGA I MARGALEF
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Turisme-Promoció Econòmica-Esports-Cultura-Comunicació
CPNom: ANTONIO LLÉSERA I MARGALEF
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Festa-Joventut-Educació-Memòria Històrica
CPNom: LOURDES DOLIU I MARGALEF
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea: Serveis Socials i família-Ocupació i Foment-Atenció a les dones
ERC - AMNom: VIRGÍNIA BORRÀS I VICENTE
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
ERC - AMNom: ANNA MARIA SALAET I FERRÉ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Ebre
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat