Ajuntament d'Alforja


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un castell d'argent tancat de gules sobremuntat d'una estrella de 6 puntes d'argent. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 01-JUN-83
Data de publicació en el DOGC: 06-JUL-83
DOGC núm.: 342
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat