Ajuntament de l'Albiol


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un castell d'argent tancat de sable acompanyat d'una creu d'argent a cada costat. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 23-MAI-85
Data de publicació en el DOGC: 17-JUL-85
DOGC núm.: 563
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb el castell de l'escut d'altura de 7/9 parts de l'alçaria de la bandera, blanc i tancat de negre acompanyat de dues creus de santa Tecla, d'altura 1/3 part de l'alçària del drap, i col·locades una a cada costat del castell, blanques.
Data d'aprovació: 15-NOV-91
Data de publicació en el DOGC: 29-NOV-91
DOGC núm.: 1524
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat