Ajuntament de l'Albiol


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)42.397,75
2012Supramunicipal1.934,90
2011Municipi (lliure disposició)46.582,03
2011Supramunicipal3.349,77
2010Municipi (lliure disposició)51.318,26
2010Supramunicipal3.989,10
2009Municipi (lliure disposició)47.519,45
2009Supramunicipal3.820,03
2008Municipi (lliure disposició)45.368,22
2008Supramunicipal3.768,46
2007Municipi (lliure disposició)38.059,32
2007Supramunicipal3.513,11
2006Municipi (lliure disposició)31.219,50
2006Supramunicipal3.191,63
2005Municipi (lliure disposició)19.848,20
2005Petit municipi10.343,53
2005Supramunicipal2.180,27
2004Municipi (lliure disposició)17.315,13
2004Supramunicipal1.513,66
2003Municipi (lliure disposició)8.536,10
2003Petit municipi8.439,52
2003Supramunicipal1.039,65
2002Municipi (lliure disposició)8.207,11
2001Municipi (lliure disposició)7.913,26
2000Municipi (lliure disposició)7.757,26
1999Municipi (lliure disposició)7.600,24
1998Municipi (lliure disposició)7.469,55
1997Municipi (lliure disposició)7.312,83
1996Municipi (lliure disposició)7.312,83
1995Municipi (lliure disposició)7.312,83
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat