Ajuntament de l'Albiol


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: Lidia Guerrero Martín
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea: Urbanisme, medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i Seguretat
ERC-MES-AMNom: JOSEP GOLORONS FERRÉ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea:
ERC-MES-AMNom: JOAN FRANCESC GONZÀLEZ MOYA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea:
ERC-MES-AMNom: Andreu Carrasco Sardà
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea:
CIUNom: ALBERT PUJOL BAJADOR
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea: Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme
CIUNom: ISABEL GONZÁLEZ CONTERO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea: Cultura, Educació, Salut, Serveis Socials, Associacions, Art, Esport i Festes
PSC-CPNom: MARIO CORTÉS AYEN
Càrrec: 1r tinent d'alcaldia
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Camp
Àrea: Serveis Generals, Borsa de Treball, Activitats i Gestió de Béns Patrimonials
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat