Ajuntament de Torrefeta i Florejacs


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: Núria Magrans Anglés
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
ERC-AMNom: PERE CLAVER PUIG MAYORAL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
ERC-AMNom: LAIA ARGELICH ESTEVE
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
ERC-AMNom: JAUME CUÑAT FARRENY
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
ERC-AMNom: JOSEP MARIA CASTELLA ESTRUCH
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
CiUNom: RAMON SALA ESTEVE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
CiUNom: FRANCESC ROCA ALAVEDRA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segarra
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat