Ajuntament de Vall de Cardós


Fons de cooperació local de Catalunya

AnyTipusSubvenció
2012Municipi (lliure disposició)50.886,70
2012Supramunicipal2.322,31
2011Municipi (lliure disposició)56.865,34
2011Supramunicipal4.089,26
2010Municipi (lliure disposició)60.495,71
2010Supramunicipal4.702,48
2009Municipi (lliure disposició)57.408,22
2009Supramunicipal4.614,98
2008Municipi (lliure disposició)55.682,58
2008Supramunicipal4.625,22
2007Municipi (lliure disposició)46.900,15
2007Supramunicipal4.329,17
2006Municipi (lliure disposició)40.223,53
2006Supramunicipal4.112,13
2005Municipi (lliure disposició)24.029,13
2005Petit municipi11.835,64
2005Supramunicipal2.639,53
2004Municipi (lliure disposició)21.070,88
2004Supramunicipal1.841,98
2003Municipi (lliure disposició)10.224,78
2003Petit municipi10.432,95
2003Supramunicipal1.245,32
2002Municipi (lliure disposició)9.964,88
2001Municipi (lliure disposició)9.751,90
2000Municipi (lliure disposició)9.590,36
1999Municipi (lliure disposició)9.391,32
1998Municipi (lliure disposició)9.227,84
1997Municipi (lliure disposició)9.448,81
1996Municipi (lliure disposició)9.448,81
1995Municipi (lliure disposició)9.448,81
Bústia de contacte: just.cortes@gencat.cat