Ajuntament de Torrelameu


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, una torre torrejada d'or oberta acompanyada de 2 creus de Malta (d'argent) una a cada costat. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 26-JUL-88
Data de publicació en el DOGC: 12-SEP-88
DOGC núm.: 1042
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d¿alt per tres d¿ample (2x3), vermella, amb la torre torrejada groga, de porta i finestres vermelles, de l'escut, d'alçària 2/3 de la del drap i amplària 2/7 de la llargària del mateix drap, al centre; i amb dues creus de Malta blanques de l'escut, cadascuna d'alçària 2/7 de la del drap, posades a 1/3 de la vora inferior, la primera a 1/9 de la vora de l¿asta i la segona a la mateixa distància de la del vol.
Data d'aprovació: 10-ABR-18
Data de publicació en el DOGC: 13-ABR-18
DOGC núm.: 7598
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat