Ajuntament de Tarrés


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una torre oberta d'or acompanyada d'una flor de lis, a la destra, i d'una rella d'argent, a la sinistra. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 16-MAI-90
Data de publicació en el DOGC: 06-JUN-90
DOGC núm.: 1301
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb un pal central groc d'amplada 2/9 del total de l'ample del drap, amb dos pals blancs d'amplada 1/18 a cada costat, cadascun separat a 1/18 del pal groc.
Data d'aprovació: 30-MAI-91
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-91
DOGC núm.: 1455
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat