Ajuntament de Tarrés


Composició del Ple

Partit políticInformació
TxT - AMNom: Ramon Arbós Palau
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garrigues
Àrea:
TxT - AMNom: RAMON VALLVERDÚ ARBÓS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garrigues
Àrea: Obres i Urbanisme.
TxT - AMNom: ROSA MARIA ARBÓS PALAU
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garrigues
Àrea: Assumpte Socials
TxT - AMNom: MARIA TERESA ROYO MARTÍNEZ
Càrrec: 1a tinenta d'alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garrigues
Àrea: Economia i Hisenda.
TxT - AMNom: ANNA BARDINA MARTIN
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garrigues
Àrea: Joventut, Festes i Esports.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat