Ajuntament de Tarrés


Composició del Ple

Partit políticInformació
TxT - AMNom: RAMON MARIA ARBÓS PALAU
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garrigues
Àrea:
TxT -AMNom: MARIA TERESA ROYO MARTÍNEZ
Càrrec: REGIDORA
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garrigues
Àrea:
TxT -AMNom: RAMON VALLVERDÚ ARBÓS
Càrrec: REGIDOR
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Garrigues
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat