Ajuntament de Soses


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un sol d'or. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 26-MAR-97
Data de publicació en el DOGC: 21-ABR-97
DOGC núm.: 2375
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd fosc, amb el sol groc de l'escut desproveït dels trets facials de diàmetre interior de 3/11 de la llargària del drap, i amb nou raigs radiants i nou de rectes alternats, cadascun de llargària 9/88 de la del drap, al centre.
Data d'aprovació: 08-JUN-04
Data de publicació en el DOGC: 01-JUL-04
DOGC núm.: 4165
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat