Ajuntament de Seròs


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat i semipartit: 1r. d'atzur, un àngel contornat vestit de guerrer romà amb casc amb plomall, escut rodó, cuirassa i gambera, brandant una espasa, sobre una cavall sallent guarnit d'argent; 2n. de gules, 8 besants d'or posats en 2 pals (2.2. i 2); 3r. d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 27-DES-83
Data de publicació en el DOGC: 24-FEB-84
DOGC núm.: 410
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat