Ajuntament de Seròs


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC - AMNom: Gabriel Pena Remolà
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
ERC - AMNom: OSCAR PENA JOVÉ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
ERC - AMNom: JOAN CARLES MERCADÉ PENA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
ERC - AMNom:
Càrrec:
Nomenament:
Comarca: Segrià
Àrea:
ERC - AMNom: ALBERT CARDET LATORRE
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
CiUNom: JOSEP ANTONI ROMIA PUJOL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
CiUNom: ALBERT MÒDOL TEIXIDÓ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
CiUNom: SANDRA JOVÉ CASES (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
CiUNom: GERARD PLAZA TEIXIDÓ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Segrià
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat