Ajuntament de Salàs de Pallars


Composició del Ple

Partit políticInformació
IxSP-CPNom: Francesc Borrell Grau
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
IxSP-CPNom: ENRIC CAMBÓN CLOS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
IxSP-CPNom: ROSALIA FARRÉ GONZALEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
IxSP-CPNom: JOAQUIM CUARTERO LÓPEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
IxSP-CPNom: JOSÉ RENALÍAS SULLÀ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
CiU-ISPNom: JOAN PERICÓ CARRIÓ INDEPENDENTS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
CiU-ISPNom: RAMON ARQUÉ CARRÉ INDEPENDENTS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pallars Jussà
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat