Ajuntament de Puiggròs


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un mont d'or movent de la punta carregat de 3 estrelles d'atzur i sobremuntat d'un sextifoli d'argent. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 15-MAR-96
Data de publicació en el DOGC: 15-ABR-96
DOGC núm.: 2194
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, bicolor horitzontal verda i groga, amb el sextifoli blanc de l'escut, de diàmetre 1/4 de la llargària del drap, centrat a la meitat su-perior, i tres estrelles de sis puntes blau clares, de diàmetre 1/6 de la llargària del drap, centra-des, respectivament, en els tres terços verticals de la meitat inferior.
Data d'aprovació: 02-ABR-98
Data de publicació en el DOGC: 24-ABR-98
DOGC núm.: 2626
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat