Ajuntament de Preixana


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, un peix de sable nedant sobre un riu en forma de faixa ondada d'atzur. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 28-SEP-84
Data de publicació en el DOGC: 14-NOV-84
DOGC núm.: 485
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, travessada longitudinal-ment per dues ones adossades, negra la superior i de color blau clar la inferior, d'una amplada de la sisena part de la bandera cada una de elles.
Data d'aprovació: 03-OCT-89
Data de publicació en el DOGC: 18-OCT-89
DOGC núm.: 1208
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat