Ajuntament de Lladorre


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un lledoner d'argent acompanyat d'una espasa d'or en pal a la destra i de 3 palles d'or en banda a la sinistra del tronc. Per timbre, una corona mural de poble
Data d'aprovació: 31-MAR-89
Data de publicació en el DOGC: 24-ABR-89
DOGC núm.: 1135
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat