Ajuntament d'Ivars d'Urgell


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un sautor ple d'argent carregat a l'abisme d'una estrella de 8 puntes de gules. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 21-OCT-91
Data de publicació en el DOGC: 08-NOV-91
DOGC núm.: 1515
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blava clara, amb un sautor blanc de braços de gruix 1/6 de la llargària del drap, amb una estrella vermella de 8 puntes al centre del sautor.
Data d'aprovació: 20-AGO-93
Data de publicació en el DOGC: 03-SEP-93
DOGC núm.: 1792
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat