Ajuntament d'Ivars d'Urgell


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: Montse Coma Ribera
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
CiUNom: FRANCESC XAVIER PEDRÓS RODÉS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
CiUNom: JACINT PLANELL PEY
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
CiUNom: JORDI PIFARRÉ SAAVEDRA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
CiUNom: JORDI DURAN VILALTA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
EIV-AMNom: FRANCESC GASSÓ MINGUET. (EIV-AM)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
EIV-AMNom: RUBEN SERRANO CASTELLÀ. (EIV-AM)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
EIV-AMNom: SHAUNA BAWN. (EIV-AM)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
EIV-AMNom: BERNAT RAMON PEDRÓS. (EIV-AM)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Pla d'Urgell
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat