Ajuntament de Foradada


Entitats que formen l'ens

Nom de l'ensPoblació 2013
Foradada68
Foradada60
Disseminat de Foradada8
Marcovau5
Marcovau3
Disseminat de Marcovau2
Montsonís62
Montsonís36
Disseminat de Montsonís26
Rubió de Dalt31
Rubió de Dalt31
Rubió de Baix6
Rubió de Baix -Disseminat-6
Rubió del Mig13
Rubió del Mig13
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat