Ajuntament del Cogul


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una església d'argent. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 30-MAI-91
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-91
DOGC núm.: 1455
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb una creu plena blanca centrada; el pal vertical, que representa el campanar de l'església de l'escut, és més estret que l'horitzontal o faixa, el qual simbolitza la nau de la mateixa església.
Data d'aprovació: 15-SEP-92
Data de publicació en el DOGC: 25-SEP-92
DOGC núm.: 1649
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat