Ajuntament de Cervera


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat quarterat en sautor: 1r. i 4t. de gules, un cérvol d'or; 2n. I 3r. D'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona de comte.
Data d'aprovació: 12-GEN-18
Data de publicació en el DOGC: 22-GEN-18
DOGC núm.: 7540
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, quarterada en aspa, amb els triangles superior i inferior vermells, cadascun amb el cérvol groc de l'escut d'alçària 1/3 de la del drap i amplària 2/9 de la llargària del mateix drap, centrats a cada un dels dos triangles; i els triangles dels costats, grocs, cadascun amb quatre pals vermells.
Data d'aprovació: 14-MAI-18
Data de publicació en el DOGC: 18-MAI-18
DOGC núm.: 7622
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat